+385 21 553 730 info@trogir-travel.agency
hr

Osnovni podaci

PUNI NAZIV PODUZEĆA

Fulmar d.o.o., Turistička agencija
Obala Dr.Nikole Lozovine 12
21 218 Seget Donji- Hrvatska

Trogir Travel Turistička Agencija
Gradska 26- 21 220 Trogir – Hrvatska

SKRAĆENI NAZIV PODUZEĆA
Trogir Travel

MATIČNI BROJ KOMPANIJE
060326472

OIB
HR-05177902140

ID CODE
HR-AB-21-060326472

SJEDIŠTE UPISANO U SUDSKI REGISTAR
Trgovački sud u Splitu Tt-15/772-4

ŽIRO RAČUN
RBA  Zagreb d.d. HR2224840081107257766

TEMELJNI KAPITAL
20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

UPRAVA
Voditelj poslova Tomo Jadrić

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

Trogir Travel Turistička Agencija
Gradska 26
21 220 Trogir
Hrvatska

ili na e-mail adresu: info@trogir-travel.agency

odnosno, na telefax broj: + 385 21 553 730

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Nadzor nad poslovanjem agencije obavlja turistička inspekcija ministarstva turizma
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske- Turistička Inspekcija
Trg Republike Hrvatske 8/I
10000 Zagreb